Ak je potrebné premiestniť niečo niekam dopravným prostriedkom - ste na správnej adrese!

VY plánujete nákupy - MY riešime prepravu 

Nákladná cestná doprava

vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla, s objemom prepravného priestoru 15m3, s plachtovou dodávkou s možnosťou prepravy do 8 paliet, na Slovensku aj v zahraničí

Čo hovoria zákazníci

Veľká spokojnosť. Ústretovosť. Nakupovali sme nábytok pre domácnosť v Kika a nastal problémik ako s tovarom domov. Len tak príležitostne stálo vonku prepravné vozidlo a tak manželka oslovila p. Šlosára či by sa dalo a dalo sa. Skvelá skúsenosť. O to viac si oceňujeme službu a ďakujeme.

AdrianaGoogle Trusted fotograf

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na tel.: +421 919 221 200
alebo nám napíšte na email: info@dopravime.sk

Prepravu je možné objednávať

od 8.00 - 20.00 Po - Pia

So - Ne na objednávku

Cenník

VM SPED s.r.o. IČO: 47940573

82103 Bratislava-Ružinov, Exnárova 22

 

GDPR

Ochrana osobných údajov

VM SPED s.r.o. - poskytovateľ služieb na portáli www.dopravíme.sk  sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o objednávateľov a návštevníkoch.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje. Údaje o Vás chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich objednávkach. K týmto údajom má prístup výlučne poskytovateľ a jeho zmluvný sprostredkovateľ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Používaním webu  www.dopravíme.sk  objednávateľ alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Údaje, ktoré poskytne objednávateľ, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa obchodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, poskytovateľ má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu:

Meno, priezvisko, e-mailová adresa.

Objednávateľ  odoslaním žiadosti o zasielanie noviniek e-mailom vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu poskytovateľ zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách poskytovateľa bez predchádzajúcej žiadosti objednávateľa na zaslanie takýchto správ a to na dobu neurčitú .

Práva objednávateľa ako dotknutej osoby stanovuje ďalej zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.